De specialist in Fiets-, Loop- en Outdooruitrusting

Informatie over het gebruik van Cookies

VEILIGHEID EN PRIVACY

Bij Alltricks kan je zowel online als in onze winkels terecht. Wij bieden onze klanten een breed gamma aan, aan Fietsen, Running en Outdoor artikelen. Wanneer je online iets bij ons besteld, kan dat via verschillende domeinen: www.alltricks.nl, www.alltricks.com, www.alltricks.it, www.alltricks.pt, www.alltricks.es, www.alltricks.de (hierna “de Site” genoemd).

Om onze artikelen aan te kunnen bieden op onze site, hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Deze gegevens blijven beperkt tot het strikt noodzakelijke.
Alltricks is zich ervan bewust dat de privacy van onze klanten de grootste prioriteit heeft. Daarom streeft Alltricks om alle persoonlijke gegevens zo veilig mogelijk te waarborgen, in overeenstemming met de Franse en Europese wetgeving.

Hieronder vind je alle informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Alltricks:


De hoofdverantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van jouw gegevens, gekwalificeerd als verantwoordelijke voor de verwerking, is de onderneming AVANIS (uitgever van de Alltricks website). AVANIS is een naamloze vennootschap met een kapitaal van €148.351 en is geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Chartes onder het nummer 484 395 629. De maatschappelijke zetel is gevestigd op Rue de la Fosse aux Canes 7, 28200 Châteaudun – Frankrijk (hierna ’Alltricks’ genoemd).
Daarnaast kunnen ook andere bedrijven, in hun hoedanigheid van verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid, persoonlijke gegevens over jou verzamelen.
Tijdens de navigatie op onze site is het namelijk mogelijk dat partnerbedrijven gegevens verzamelen via cookies. Voor meer informatie nodigen wij je uit de rubriek ’Cookies’ te raadplegen.
Mocht je een bestelling plaatsen bij een derde (verkoper) via onze Marketplace / marktplaats, dan verwerkt de derde verkoper samen met Alltricks deze persoonlijke gegevens. Dit is noodzakelijk om de bestelling te kunnen behandelen.
Tot slot, mocht je kiezen voor een betaling in termijnen, dan verzamelt en verwerkt onze betaalpartner de persoonlijke gegevens om de betaling te kunnen verwerken en af te ronden.


De door Alltricks verzamelde gegevens zijn afkomstig van:

 • Jouw inschrijving: gegevens die voorkomen op het inschrijvingsformulier zoals jouw achternaam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en persoonlijke interesses
 • Het gebruik van de diensten van Alltricks: jouw identificeer- en authentiseergegevens (toegangscodes, IP-adres), gegevens omtrent jouw aankopen, je surfgedrag op onze site, de data en tijdstippen waarop je de site raadpleegt, je navigatie op onze site,
 • Sites en mobiele applicaties gepubliceerd door derden: informatie met betrekking tot het surfen of adverteren


Alltricks verzamelt en verwerkt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Doel van verwerking
WAT RECHTVAARDIGT DIT GEBRUIK?
Rechtsgrond voor de verwerking*
Beheer van klantenaccounts: aanmaak van account, beheer van winkelwagen, beheer van toestemmingen etc. Legitiem belang
Verwerken van bestellingen: beheer van betalingsverrichtingen, levering, opvolging van bestellingen etc. Contractuele uitvoering
Verwerking van betalingsverzoeken in verschillende termijnen Toestemming
Beheer van klantenrelaties:klachten, dienst-na-verkoop, retourzendingen van producten en terugbetalingen etc. Contractuele uitvoering
Fraudebestrijding en beheer van onbetaalde facturen Legitiem belang
Communicatiebeheer: segmentering, online verzending van gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde advertenties Toestemming
Beheer van aanbiedingen op de site: productaanbevelingen, hulp bij keuze van jouw maat Legitiem belang
Alltricks Premium loyaliteitsprogramma Contractuele uitvoering
Beheer van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten(recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering etc.) Wettelijke verplichting
Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken Legitiem belang
Verzamelen en beheren van opmerkingen en meldingen Toestemming
Organisatie van wedstrijden en winacties Toestemming
Analyses en statistieken Legitiem belang
Beheer van geschillen en betwistingen: opvolging van uitwisselingen, contact met klantendienst / dienst-na-verkoop Legitiem belang
Beheer van het terugroepen van producten Wettelijke verplichting
Technische handelingen op de site :technische, organisatorische of cyberbeveiligingshandelingen in verband met de opsporing van afwijkingen en de beveiliging van gegevens, evenals onze informatiesystemen van waaruit jouw gegevens worden verwerkt. Legitiem belang
Het aanbieden van een Marketplace waar derden hun producten te koop aan kunnen bieden Legitiem belang
Antwoorden op officiële verzoeken van daartoe gemachtigde openbare of gerechtelijke autoriteiten Wettelijke veplichting
Naleving van de regelgeving die van toepassing is op onze activiteit Wettelijke verplichting
Identificatie van cycli Wettelijke verplichting
Beheer van cookies Gerechtvaardigd belang voor noodzakelijke cookies
Toestemming voor andere cookies
Beheer van sociale media Legitiem belang

* Elke gegevensverwerking die door Alltricks wordt uitgevoerd, is gebaseerd op één van de “wettelijke rechtsgronden” waarin de regelgeving voorziet, waaronder:

 • toestemming : de persoon heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar gegevens
 • contract: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of voorbereiding van een contract met de betrokkene
 • wettelijke verplichting : de verwerking wordt opgelegd door wettelijke teksten
 • legitiem belang : de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de organisatie die de gegevens verwerkt of van een derde partij, onder strikte naleving van de rechten en belangen van de personen wiens gegevens worden verwerkt


Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, kunnen jouw gegevens worden doorgegeven:

 • Aan bevoegde personen, afhankelijk van het doel, binnen het bedrijf Alltricks: afdelingen die verantwoordelijk zijn voor marketing, voor onderzoeken en analyses, de klantendienst, medewerkers belast met geschillen, boekhouding en fiscale zaken, IT en beveiliging van informatiesystemen.

 • Aan derden die ze nodig hebben voor verwerking :
  • Externe verkopers die hun producten aanbieden op de Marketplace van Alltricks,
  • Financiering en kredietinstellingen die de betalingen in meerdere keren mogelijk maken,
  • Administratieve en gerechtelijke autoriteiten,
  • Bevoegde personen die gemachtigd zijn om fietsen te identificeren

 • Aan dienstverleners die namens Alltricks optreden (onderaannemers) in het kader van de volgende diensten :
  • IT en technische diensten
  • betaling
  • incasso
  • voorbereiding, verzending en opvolging van jouw bestellingen
  • beheer van klantenrelaties
  • beheer en personalisatie van de inhoud van de website
  • beheer van Marketplace
  • verzameling van beoordelingen van klanten
  • versturen van commerciële prospectie e-mails
  • uitvoeren van studies, analyses en statistieken

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden voor commerciële doekeinden.


Alltricks bewaart de door het bedrijf verzamelde persoonsgegevens slechts zo lang het nodig is voor de doeleinden van de verwerking en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Jouw gegevens worden in de eerste plaats bewaard tot 3 jaar na het laatste contact met je.
Jouw gegevens kunnen eventueel langer bewaard worden wanneer je op de site een bestelling hebt geplaatst, in het kader van specifieke wettelijke verplichtingen of met betrekking tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. In het bijzonder mogen gegevens worden bewaard gedurende:

 • 6 jaar voor fiscale documenten,
 • 10 jaar voor boekhoudkundige documenten,
 • gedurende het geschil en totdat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput .

Bij Alltricks nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te handhaven en met name om te voorkomen dat deze verdraaid, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.
Wij houden rekening met de aard van de persoonlijke gegevens en de risico’s die de verwerking met zich meebrengt. Wij nemen daarom passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
Al onze geselecteerde dienstverleners en onderaannemers moeten garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid . Ook op het gebied van gegevensverwerking moeten ze kunnen aantonen dat ze over de juiste middelen beschikken. Onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe een niveau van vertrouwen te respecteren dat tenminste identiek is aan dat van Alltricks.


De verschillende categorieën van verzamelde en verwerkte gegevens kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die in landen buiten de Europese Unie gevestigd zijn.
Om de overdracht buiten de Europese Unie te verzekeren, en overeenkomstig met de geldende regelgeving, zijn onze onderaannemers gevestigd in een land met een wetgeving die een adequate bescherming biedt, of zijn zij onderworpen aan bindende interne regels door de autoriteiten die de bescherming van persoonsgegevens controleren, of ondertekenen zij met Alltricks de standaardclausules die door de Europese Commissie zijn gedefinieerd om de stromen te reguleren.
De overdrachten buiten de Europese Unie die door Alltricks worden uitgevoerd, zijn de volgende:

Doel Land van bestemming
Dienstverlener Klantendienst Polen en Tunesië
Sociale netwerken Verenigde Staten
Navigatie tracking Verenigde Staten

Het gebruik van sociale media voor interactie met Alltricks zal waarschijnlijk leiden tot uitwisseling van gegevens tussen Alltricks en de verschillende sociale media.
Op Instagram geeft u, wanneer u uw toestemming uitdrukt met de hashtag "#alltricks", toestemming aan Alltricks om de informatie in uw post te verwerken voor promotionele doeleinden.
Zie voor meer informatie het beleid met betrekking tot persoonsgegevens van de betreffende sociale netwerken.


SOCIAL CONNECT :

Om de toegang tot onze diensten te vergemakkelijken, bieden wij de Social Connect functie waarmee u kunt inloggen op uw Alltricks account met behulp van een van uw sociale media-accounts (bijv. Google).
Wanneer u op onze site inlogt met deze accounts van derden, kan Alltricks toegang krijgen tot bepaalde informatie over u. Bovendien kan Alltricks aanvullende informatie naast de al aanwezige informatie in uw sociale accounts opvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan sociale netwerken.
Voor meer informatie nodigen wij u uit het beleid over persoonsgegevens van deze derden te lezen en, indien nodig, de privacy-instellingen van uw sociale netwerkaccounts te beheren.


Overeenkomstig de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschik je over de volgende rechten met betrekking tot je gegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht van toegang
 • Recht op correctie
 • Recht van bezwaar
 • Recht op verwijdering (tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, of het noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen)
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht op meeneembaarheid
 • Het recht om instructies te geven over wat er na jouw overlijden met je gegevens moet gebeuren

Om je rechten uit te oefenen, volstaat het te schrijven naar Alltricks, Klantendienst - 5 avenue de Newton - 78180 Montigny le Bretonneux, met vermelding van jouw naam, voornaam en e-mailadres.
In overeenstemming met de geldende regelgeving kan het zijn dat wij jou om aanvullende informatie / een identiteitsbewijs moeten vragen.
Alltricks zal je binnen maximaal 1 maand na het uitoefenen van jouw recht een antwoord sturen. In bepaalde gevallen, die verband houden met de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn worden verlengd.
Daarbovenop willen wij je ook informeren over het bestaan van de "Bloctel"-lijst, dat instaat voor het verzet tegen telefonische colportage, beheerd door Opposetel, waar je je hier gratis voor kunt inschrijven


WAT IS EEN COOKIE ?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je een website bezoekt. De term cookie omvat verschillende technologieën zoals cookies, tags, pixels en Javascript code.
De cookie maakt het mogelijk om de navigatie of het gedrag van de gebruiker te volgen.
Cookies kunnen door Alltricks worden gedeponeerd, met name voor de behoefte van de navigatie en de werking van de site. In dit geval heeft alleen Alltricks toegang tot de cookiegegevens. Ze kunnen ook worden gedeponeerd door dienstverleners of partners van Alltricks, bijvoorbeeld om je interessecentra gericht te bewerken. Deze cookies worden rechtstreeks beheerd door de ondernemingen die ze publiceren en die zich ook moeten houden aan de regelgeving omtrent de bescherming van gegevens.


WAAROM GEBRUIKT ALLTRICKS COOKIES ?

Alltricks gebruikt cookies voor verschillende doeleinden:

 • Functionele cookies: Deze stellen je in staat de belangrijkste functies van de site te gebruiken, bijvoorbeeld het beheren van je winkelmandje of het bijhouden van je identificatie tijdens het surfen.
 • Tracking cookies: Deze stellen je in staat de site op een gepersonaliseerde manier te bezoeken, op basis van uw vorige bezoeken, aankopen, enz. Dankzij deze cookies kun je snel de aanbiedingen vinden die het beste bij je passen.
 • Cookies van derden: Zij laten je toe om aanbiedingen te ontvangen van Alltricks op partner sites van derden. Zij stellen ons ook in staat relevante aanbiedingen op de site te plaatsen.
 • Analytische cookies: Zij stellen ons in staat anonieme statistieken te verkrijgen over het verkeer op de site teneinde de ergonomie, de navigatie en de inhoud ervan te optimaliseren.

HOE KAN JE COOKIES DEACTIVEREN?

Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Wij wijzen je er echter op dat als je cookies uitschakelt, worden je gebruikersnaam en wachtwoord op geen enkele website meer opgeslagen.

Op Firefox
1. Open Firefox
2. Druk op de ”Alt” toets
3. In het menu bovenaan de pagina klik je op ”Tools”en dan op ”Opties”
4. Selecteer het tabblad ”Privacy”
5. Klik in het vervolgkeuzemenu rechts van "Bewaren" op "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”
6. Een beetje verder naar beneden, verwijder het vinkje bij "Accepteer cookies”
7. Sla je voorkeuren op door te klikken op ”OK”

Op Internet Explorer
1. Open Internet Explorer
2. In het menu ”Tools”, selecteer ”Internet opties”
3. Klik op het tabblad ”Privacy”
4. Klik op ”Geavanceerd” en haal het vinkje weg bij ”Accepteer”
5. Sla je voorkeuren op door te klikken op ”OK”

Op Google Chrome
1. Open Google Chrome
2. Klik op het icoontje Tools in de menubalk
3. Selecteer ”Opties”
4. Klik op ”Geavanceerde opties”
5. In het vervolgkeuzemenu ”Cookies instellingen cookies”, selecteer ”Blokkeer alle cookies”

Op Safari
1. Open Safari
2. Klik in de menubalk bovenaan op ”Safari”, dan ”Instellingen”
3. Kies het icoontje “Security”
4. Naast ”Accepteer cookies”, selecteer ”Nooit”
5. Als je de cookies wil zien die al op je computer zijn opgeslagen, klik je op ”Cookies tonen”


In geval van moeilijkheden kun je contact opnemen met:

 • De klantendienst
 • De verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens: Alltricks – Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO) – 5 avenue Newton – 78180 Montigny le Bretonneux

Indien je niet tevreden bent met het gegeven antwoord, kun je de zaak nog altijd voorleggen aan de CNIL.

Alltricks

ALLTRICKS NEWSLETTER

Schrijf je in om de Alltricks Newsletter te ontvangen, met speciale aanbiedingen en kortingen!

Onze partners

(1) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de startdatum van de promotie voor dit product. (2) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de start van de sales. (3) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de begindatum van de uitverkoop van dit product. (4) Enkel geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. (5) Vanuit de GMT+1 tijdzone. (6) GMT+1 tijdzone, alleen Creditcard en PayPal bestellingen. Tot 18u met Chronopost en tot 15u met andere leveringsmethoden. Alleen geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. Met uitzondering van feestdagen en weekends. (7) Gebruikelijke levertijd. (8) Gebruikelijke tijd om je bestelling voor te bereiden. Enkel geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. (9) Voer de voucher code in voordat je je bestelling bevestigd. (10) Voor creditcard betalingen tussen €80 en €6000. Alleen geldig in België en Nederland, op alle producten verkocht en verzonden door Alltricks. (11) Indien je onmiddellijk afrekent. (12) 10% van de bestellingen kan worden onderworpen aan een willekeurige controle door Oney, waarvoor 24 uur extra nodig is. Sorry voor het ongemak. (13) Ongelimiteerde, gratis leveringen het hele jaar lang! Enkel geldig in Nederland en België, indien je een Premium account hebt. (14) Een extra -10% korting, zonder minimum aankoop op alle producten verkocht en verzonden door Alltricks. De korting wordt opgestuurd op de dag van je verjaardag - indien je een Premium account hebt. 1 keer geldig. (15) De aanbevolen handelsprijs van de leverancier (of de door de partner-verkoper meegedeelde handelsprijs in het geval van producten van partner-verkopers) (16) In januari 2015, via een stemming van Trustpilot gebruikers, onder de e-commerce sites aanwezig op het Trustpilot platform. (17) Een krediet verbindt je en moet terugbetaald worden. Controleer of je kunt terugbetalen voordat je je bindt. (18) Exclusief producten verkocht door partners

BEVESTIGING VAN HET STOPZETTEN VAN HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Weet je zeker dat je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van je gegevens en wilt vragen om verder te browsen?